001 - OrMontre
Lezing Heleen Ekker: Energiebesparing en duurzame energie

Lezing Heleen Ekker: Energiebesparing en duurzame energie


Geplaatst op: 6 april 2021

De hevige veranderingen in het klimaat een ver van ons bed-show? Nee, het klimaatakkoord heeft de gemeente De Ronde Venen bereikt! De gemeente heeft zich tot doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De weg er naar toe is vastgelegd in het spoorboekje. Het meest actuele tracé is het aanwijzen van zoekgebieden voor winning van duurzame energie. Maar dit gegeven viel slechts toevallig samen met het moment waarop Rotary Vinkeveen-Abcoude mevrouw Ekker uit heeft genodigd om een lezing te geven. De specialist klimaat & energie van de NOS presenteerde op 29 maart de online lezing “Het klimaatakkoord heeft de gemeente De Ronde Venen bereikt!”. 


Omdat de lokale klimaatplannen iedereen aangaan, maar ook omdat de Rotary de activiteiten openstelt voor een breder publiek, stond deze lezing open voor iedereen. Samenwerking is cruciaal in de strijd voor duurzame energie, daarom zoekt de Rotary actief de verbinding met iedereen in de maatschappij op. Hoe meer mensen betrokken zijn, hoe groter de kans is dat de energietransitie kan slagen. Zo trok de lezing 35 geboeide toehoorders uit De Ronde Venen. 


CO2-uitstoot verkleinen is de manier om de snelle klimaatverandering te vertragen. De grootste besparing is te behalen in het simpelweg minder aanschaffen van ‘spullen’. Maar dit is voor gemeentes niet te meten. De energie-vraag zal de komende jaren bovendien alleen maar toenemen, en laat het nu wel meetbaar zijn hoeveel van die energie lokaal opgewekt wordt. Daarom focused het Ronde Veense spoorboekje op de transitie naar duurzame energie: elektriciteit uit windturbines en zonnepanelen. Daarnaast is isolatie een speerpunt, omdat het verwarmen van huizen en gebouwen de grootste energievreter is.


Heleen Ekker weet als gemeente-genoot (zij woont in Baambrugge) persoonlijk in te zoomen op de lokale vraagstukken. Na een vlotte presentatie over de feiten en cijfers hoe we er nu voor staan met het energieverbruik, en waar we op af stevenen, nam de weervrouw uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden. 

Hoewel veelvuldig aangestipt, zorgde de kwestie van de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden binnen de gemeentegrenzen, niet voor een verhitte discussie. Iedere opmerking werd met respect behandeld en over één ding is in ieder geval iedereen het eens: het aanwijzen van de plekken moet ik harmonie en samenspraak met burger en gemeente zijn.


Voor de bezorgdheid hoe we verzekerd zullen zijn van energie, ook als de zon niet schijnt en de wind niet waait, brengt het Europese netwerk soelaas. Want er is altijd wel ergens zon of wind. Daarom wordt er nu fors ontwikkeld op het gebied van een Europees netwerk waar Nederland op aangesloten is. Zonne- en windenergie vullen elkaar bovendien goed aan: zomers meer zon, in de rest van het jaar relatief meer wind. Eén van de redenen waarom waterstof nog niet hard van de grond komt, is dat waterstof minder efficiënt is dan direct gebruik van elektriciteit. De energie in waterstof moet twee keer worden omgezet en dat levert energieverlies.


Op de vraag wie er volgens mevrouw Ekker aan het werk moet om de temperatuurstijging tegen de gaan -de burger, de overheid of de commerciële markt?- antwoordde zij dat het uiteraard een samenspel tussen alledrie is, maar dat de rol van de burger dus ook cruciaal is. Doe je een online bestelling, dan voel je niet de gevolgen voor het milieu. Daarom moet het bewustzijn van de impact die nieuwe spullen kopen heeft, wat ieder individu daar aan kan doen en hoe we het met elkaar samen kunnen doen, worden verhoogd. De cijfers in de klimaat-presentatie bewezen de schokkende urgentie.


Heleen Ekker schreef de boeken “De Gaskolonie” en “Gevoelstemperatuur”. Eén van de drijfveren om haar boeken te schrijven, is de toekomst voor volgende generaties. In de nabije toekomst voorziet zij echter twee grote problemen. 1: het energienet kan het niet aan nu er plots heel veel elektriciteit van verschillende plekken op piekmomenten aan het netwerk toegevoegd wordt. 2: mogelijke vermindering van het draagvlak als grote zonnevelden het landschap mede gaan bepalen.


Rotary heeft als doel het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is "Service above Self", waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Binnen het focusgebied Duurzaamheid en Milieu, profileert Rotary Vinkeveen-Abcoude zich o.a. met ‘Stop de Plastic Soup’. Voor meer informatie zie www.rotary.nl/vinkeveenabcoude 


Laatst bewerkt op: 6 april 2021 11:00

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Lezing Heleen Ekker: Energiebesparing en duurzame energie

De hevige veranderingen in het klimaat een ver van ons bed-show? Nee, het klimaatakkoord heeft de gemeente De Ronde Venen bereikt! De gemeente heeft zich tot doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De weg er naar toe is vastgelegd in het spoorboekje. Het meest actuele tracé is het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: