001 -Family

College stemt in met Watergebiedsplan polder de Derde Bedijking


Geplaatst op: 23 oktober 2007
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het Watergebiedsplan voor de polder de Derde Bedijking. Het plan, inclusief peilbesluit, is op 4 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap.

Het watergebiedsplan is samen met het Hoogheemraadschap opgesteld. In het plan zijn maatregelen opgenomen om de waterhuishouding in het landelijk en stedelijk gebied te verbeteren.

Vanaf 2001 werken Hoogheemraadschap en gemeente samen aan het opstellen van watergebieds-plannen. Er is in 2002 met de planvorming begonnen. In 2007 komen de laatste twee plannen gereed, waaronder de Derde Bedijking.

Het doel van waterplannen is het watersysteem in kaart brengen, analyseren, problemen opsporen en oplossen. Hoewel het opstellen van watergebiedsplannen als geheel niet verplicht is en de plannen geen juridische status hebben, heeft een onderdeel daarvan, het peilbesluit dat wel. Een peilbesluit is een besluit waarbij het oppervlaktewaterpeil voor een begrensd gebied wordt vastgelegd.

Het peilbesluit voor de Derde Bedijking moet nog goedgekeurd worden door Gedeputeerde Staten.

De belangrijkste maatregelen uit het watergebiedsplan zijn:
• het formaliseren van de aanwezige peilen in een nieuw peilbesluit, zowel voor het stedelijk als landelijk gebied;
• inventariseren grondwateroverlast in Mijdrecht-zuid;
• verminderen van het inlaatwater voor stedelijk en landelijk gebied vanuit de boezem;
• verbeteren afvoer peilvak Molenland (reeds uitgevoerd);
• verbeteren waterkwaliteit en het vergroten van natuurwaarden.

De investering wordt grotendeels betaald door het Hoogheemraadschap. De gemeentelijke investering is bedoeld voor het opstellen van een stedelijk grondwaterplan, naar oppervlakte toegerekend aan woongebied Mijdrecht-zuid, onderdeel van de polder de Derde Bedijking.

De uitvoering van de maatregelen start in 2008 en duurt circa drie jaar. Het peilbesluit, zoals op 4 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap, dient nog goedgekeurd te worden door Gedeputeerde Staten.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College stemt in met Watergebiedsplan polder de Derde Bedijking

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het Watergebiedsplan voor de polder de Derde Bedijking. Het plan, inclusief peilbesluit, is op 4 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap. Het watergebiedsplan is samen met het Hoogheemraadschap opgesteld. In het plan zijn maatregelen opgenomen om de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: