Lokale samenwerking van inwoners is oplossing voor Vinkenoord


Geplaatst op: 3 februari 2015

Behoud verzorgingshuis zeker stellen
Door de nieuwe wetgeving worden veel verzorgingshuizen gesloten. Zo staat ook Vinkenoord op de nominatie om de poorten voor ouderen met een beperkte zorgbehoefte te moeten sluiten. Sinds begin 2014 is Ronde Venen Belang in gesprek met Careyn om het gebouw onder te brengen in een samenwerkingsvorm, zoals bijvoorbeeld een cooperatie, op te richten door inwoners uit de Ronde Venen. Hierdoor kunnen de woon – en zorgfuncties gescheiden worden en blijft de woonmogelijkheid voor de huidige en toekomstige bewoners in stand.

Vinkenoord moet voor huidige doelgroep open blijven
Careyn heeft aangegeven zelf geen mogelijkheden te zien om Vinkenoord voor mensen met een beperkte zorgvraag op langere termijn open te houden. Ronde Venen Belang wil echter deze ouderen blijvend een onderkomen bieden. Fractievoorzitter Joppe de Ree: “Het kleinschalige Vinkenoord met 29 woonunits voorziet in een duidelijke behoefte. De bewoners zitten daar met veel plezier. Je zou het een klein dorp kunnen noemen. Wij zijn er van overtuigd dat ook op termijn er een behoefte blijft bestaan voor kleine woonunits, maar dan dicht bij elkaar, waar mensen elkaar ontmoeten en samen dingen kunnen doen. Vanwege de ligging op het terrein van MariaOord en de grote mate van gezelligheid in Vinkenoord kun je Vinkenoord positioneren als ‘veilig, vertrouwd en gezellig’. Daarom moet Vinkenoord voor deze doelgroep echt open blijven. Oude bomen moet je niet verplanten !!”

Coöperatie biedt oplossing
Ronde Venen Belang heeft er begrip voor dat Careyn geen mogelijkheden ziet om Vinkenoord structureel open te houden. Fractielid Rene Bultena: “Eigenlijk is het een financieel probleem. Door de structuur van Careyn is het gebouw voor hen niet meer renderend. Ook de wetswijzigingen ten aanzien van de AWBZ ontnemen Careyn inkomsten. Er is een oplossing en dat is een ouderwetse vorm van lokale samenwerking, zoals bijvoorbeeld een coöperatie, waar de kosten laag kunnen blijven. In deze constructie nemen maatschappelijk betrokken burgers deel. Zij accepteren een rendement dat lager is dan een organisatie als Careyn echt nodig heeft. Maatschappelijke betrokkenheid heeft voor Careyn geen economische waarde, maar is voor inwoners van deze gemeente niet in waarde uit te drukken. Wij zijn er van overtuigd dat er voldoende inwoners zijn, die aan dit initiatief willen deelnemen. Hierdoor kan Vinkenoord als woonoord blijven bestaan”. Dan behoudt De Ronde Venen een broodnodige voorziening. Voor en door inwoners”.

Duidelijkheid
Op korte termijn komt er duidelijkheid over de toekomst van Vinkenoord. Careyn heeft aangegeven in gesprek te zijn met een andere AWBZ-instelling om vrij gekomen woonunits te huren. Deze instelling verzorgt mensen vooral van buiten de gemeente en zijn geen ouderen, zoals nu in Vinkenoord verblijven. Mocht dit niet slagen dan staat Careyn positief ten aanzien van de voorgestelde coöperatie.
René Bultena: “Wij vinden de houding van Careyn positief, maar vinden het jammer dat de gesprekken met die andere AWBZ-instelling zijn opgestart, nadat wij ons initiatief kenbaar gemaakt hebben. Wij moesten destijds wachten op het al of niet door een woningbouwcorporatie overnemen van het gebouw. Dat is niet doorgegaan en dan mocht je toch verwachten dat ons initiatief zou worden omarmd.
Mocht die andere AWBZ-instelling inderdaad gaan huren, is het een kwestie van tijd voordat geen enkele oudere met een beperkte zorgbehoefte meer in Vinkenoord terecht kan. Wij vragen ons af of onze gemeenschap hier echt mee gediend is. Wij vinden dat ons initiatief voor en door inwoners een echte kans verdiend. Wij rekenen dan ook op steun voor ons initiatief van de inwoners in onze gemeente “.

 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Lokale samenwerking van inwoners is oplossing voor Vinkenoord

Behoud verzorgingshuis zeker stellenDoor de nieuwe wetgeving worden veel verzorgingshuizen gesloten. Zo staat ook Vinkenoord op de nominatie om de poorten voor ouderen met een beperkte zorgbehoefte te moeten sluiten. Sinds begin 2014 is Ronde Venen Belang in gesprek met Careyn om het gebouw onder te brengen in een Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: