02 - Senior  sportief actief 2e week

Terugkeer uit de BV


Geplaatst op: 1 juni 2012

Nog niet zo lang geleden kwam het geregeld voor dat een ondernemer op basis van fiscale motieven zijn eenmanszaak inbracht in een door hem op te richten BV.

Door het uitoefenen van de onderneming via de BV ging de ondernemer per saldo minder belasting betalen.  Vandaag de dag zien we een omgekeerde situatie. Steeds meer ondernemers die thans een onderneming uitoefenen via een BV zouden een aanzienlijk bedrag aan belasting kunnen besparen door de onderneming uit de BV te halen en als eenmanszaak verder te gaan. Vooral de MKB-vrijstelling (12% van de winst is vrijgesteld) die enkele jaren geleden voor ondernemers in de inkomstenbelasting is ingevoerd, heeft er voor gezorgd dat een BV in veel situaties minder aantrekkelijk is geworden. Ook de mindere resultaten als gevolg van de recessie maken een BV minder aantrekkelijk. Een ondernemer met een eenmanszaak met een winst van € 50.000 betaalt jaarlijks ruim € 5.000 minder belasting in vergelijking met de situatie dat de onderneming via de BV zou worden uitgeoefend (hierbij gaan wij uit van een salaris van € 42.000 voor de ondernemer). Het fiscaal voordeel van een eenmanszaak ten opzichte van een BV kan nog groter zijn indien de BV verliezen lijdt. Los van fiscale motieven, kunnen er natuurlijk redenen zijn om toch te kiezen voor de BV. Indien ondernemingsactiviteiten bijvoorbeeld grote risico’s met zich meebrengen wordt veelal niet gekozen voor de eenmanszaak maar voor de BV, omdat het privévermogen dan buiten de risicosfeer gehouden kan worden.

Indien blijkt dat een terugkeer uit de BV fiscaal voordeliger is, zijn er in beginsel 2  mogelijkheden om dit te bereiken: de geruisloze of de ruisende terugkeer. De geruisloze terugkeer is een omslachtige regeling met allerlei bezwarende voorwaarden. In sommige situaties is het echter toch gewenst om van deze variant gebruik te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn ter voorkoming van heffing van overdrachtsbelasting in verband met een bedrijfspand, ter voorkoming van de aanmerkelijk belangheffing of in verband met het meenemen van nog te verrekenen verliezen. Een van de eisen die wordt gesteld bij de geruisloze terugkeer is dat de BV wordt geliquideerd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat in de situatie dat de BV pensioen- en/of lijfrenteverplichtingen op de balans heeft staan deze ondergebracht dienen te worden bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij alvorens de BV te kunnen liquideren. Om dit te realiseren dienen deze geldmiddelen dan wel voorhanden te zijn; veelal is dit niet het geval.

Indien het niet nodig is om een beroep te doen op de hiervoor omschreven geruisloze terugkeer kan de onderneming door de BV aan de aandeelhouder worden overgedragen met gebruikmaking van de ruisende terugkeer. Als de BV in het kader van de ruisende terugkeer bij de overdracht van de onderneming winst maakt omdat de werkelijke waarde van de onderneming meer bedraagt dan de fiscale boekwaarde van de onderneming, dan kan deze winst verrekend worden met de eventuele nog te verrekenen verliezen van de BV. Ook verschuldigde desinvesteringsbijtellingen kunnen worden verrekend met deze verliezen. Bij de ruisende terugkeer kunnen lijfrente- en/of pensioenverplichtingen in de BV achterblijven; deze verplichtingen hoeven niet ondergebracht te worden bij een verzekeringsmaatschappij.

Indien u zich afvraagt of het uitoefenen van uw onderneming via de BV uit fiscaal oogpunt nog wel optimaal is, adviseren wij u om dit eens door te laten rekenen. Wij zijn graag bereid om u hierbij van dienst te zijn.

Mr. Frank H. de Jong
belastingadviseur

f.dejong@edo.nl

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: EDO

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Terugkeer uit de BV

Nog niet zo lang geleden kwam het geregeld voor dat een ondernemer op basis van fiscale motieven zijn eenmanszaak inbracht in een door hem op te richten BV. Door het uitoefenen van de onderneming via de BV ging de ondernemer per saldo minder belasting betalen.  Vandaag de dag zien we … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: