02 - Senior  sportief actief 2e week

Verliezen op projecten teruggebracht, gemeentelijke reserves blijven positief


Geplaatst op: 8 maart 2012

Het college van B en W heeft de dreigende verliezen op gemeentelijke projecten aanzienlijk weten te verminderen. Als gevolg hiervan blijft de gemeente over positieve financiële reserves beschikken. De projecten hebben nu weer een gezonde financiële basis en kunnen verder worden ontwikkeld. Als gevolg van de ontwikkeling van winstgevende projecten zullen de gemeentelijke reserves vanaf 2015 weer op het gewenste niveau zijn. Dit blijkt onder andere uit de nota Reserves en Voorzieningen die op 15 maart in de Commissie Financiën wordt behandeld.

Het bureau DHV heeft vorig jaar onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke projecten. Daaruit bleek ondubbelzinnig dat een ongewijzigde uitvoering van de projecten de gemeentelijke reserves diep in het rood zou duwen. De slechte financiële cijfers zijn voor een belangrijk deel het gevolg van de marktomstandigheden. Door dalende woningprijzen is ook de grond, waarin de gemeente fors heeft geïnvesteerd, minder waard geworden. Een situatie waarmee veel andere gemeenten ook te maken hebben. Het college heeft in september vorig jaar aangegeven dat als gevolg hiervan de opzet van diverse projecten gewijzigd moet worden of dat projecten geschrapt moeten worden. Gezien contracten en overeenkomsten die de gemeenten met andere partijen is aangegaan, is dit niet eenvoudig.

De afgelopen maanden heeft het college, in samenwerking met de raadswerkgroep Herstructurering, onderzocht hoe de dreigende verliezen teruggebracht konden worden en hoe de financiële positie van de gemeente kan worden verbeterd. Door de opzet van een aantal projecten te wijzigen en door geld dat voor specifieke onderwerpen was gereserveerd over te hevelen naar de algemene reserves, kan worden voorkomen dat de reserves in de negatieve cijfers belanden. Als de gemeenteraad instemt met deze aanpak, beschikt de gemeente de komende twee jaar over een kleine positieve algemene reserve. Na 2015 nemen de reserves, door de verkoop van grond en onroerend goed, weer fors toe tot boven het gewenste niveau.

Wethouder Palm (Financiën) zegt opgelucht te zijn over het bereikte resultaat. ,,Uit het onderzoek van DHV bleek een zeer alarmerende financiële situatie voor de gemeente. Hard ingrijpen was noodzakelijk en is gebeurd. Samen met de raadswerkgroep Herstructurering zijn we erin geslaagd voorstellen te maken waarmee de dreigende verliezen worden voorkomen. De reserves waarover we de komende jaren kunnen beschikken zijn echter zeer beperkt, we kunnen ons niet teveel onverwachte uitgaven veroorloven. We gaan nu een paar magere jaren tegemoet, vanaf 2015 zullen de reserves zich weer op het gewenste niveau uitkomen.''

Al eerder is gemeld dat met een herstructurering de verliezen voor de projecten Marickenzijde Wilnis en Stationslocatie Mijdrecht aanzienlijk kunnen worden beperkt. Het is niet mogelijk gebleken het door DHV aangegeven verlies volledig weg te werken. Voor de totale verliezen is de gemeente voornemens een voorziening te treffen van ruim 6 miljoen euro. Dit bedrag mag op hoofdlijnen worden vergeleken met de verliesprognose van DHV van 15 miljoen euro en geeft daarmee een goede indicatie van de besparing die het college heeft weten te realiseren.

De projecten Marickenzijde in Wilnis en Stationslocatie in Mijdrecht kunnen nu verder ontwikkeld worden en het college gaat zich maximaal inzetten om deze projecten snel uit te voeren. Hetzelfde geldt voor de projecten Westerheul IV in Vinkeveen, de Winkelbuurt en het Meerbadterrein in Abcoude.
Over realisatie van het Estafetteproject valt op dit moment nog geen duidelijkheid te geven. Daarover vinden momenteel gesprekken plaats met de projectontwikkelaar.

Er zijn ook projecten waar het college een pas op de plaats maakt. Dat zijn projecten waarvan de grond geen of nauwelijks boekwaarde heeft en de gemeente afhankelijk is van een ontwikkelaar die investeert. Dit betreft het Haitsmahof in Mijdrecht en de Klinkhamerlocatie in Vinkeveen. Mocht een investeerder alsnog bereid zijn de intenties van de gemeente te realiseren, dan verandert dit de zaak. Het college wil in de huidige markt echter niet zelf nieuwe plannen ontwikkelen. Het college verwacht overigens dat de Molenhof Mijdrecht gerealiseerd kan worden in 2012/2013. Aanleg van het ‘Natte Bedrijventerrein' in Amstelhoek zal opnieuw bekeken worden in samenhang met een te maken herstructureringsplan voor het bedrijventerrein Mijdrecht.

Het college rondt met deze aanpak een intensieve periode af die begon met de publicatie van het DHV-rapport. Het rapport dwong het college een aantal heldere keuzes te maken en zich te concentreren op de projecten waar de gemeente reeds veel geld in heeft geïnvesteerd. Wethouder David Moolenburgh (Ruimtelijke Ordening): ,,Alle projecten zijn doorgelicht, met een realistische blik bekeken en van gezonde uitgangspunten voorzien. We gaan nu voortvarend aan de slag met de uitvoering van projecten."

De behandeling van de Nota Reserves en Voorzieningen staat geagendeerd voor de vergadering van de Commissie Financiën van 15 maart a.s. Indien de commissie daarmee akkoord gaat, wordt de gemeenteraad op 29 maart gevraagd worden met de nota in te stemmen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Verliezen op projecten teruggebracht, gemeentelijke reserves blijven positief

Het college van B en W heeft de dreigende verliezen op gemeentelijke projecten aanzienlijk weten te verminderen. Als gevolg hiervan blijft de gemeente over positieve financiële reserves beschikken. De projecten hebben nu weer een gezonde financiële basis en kunnen verder worden ontwikkeld. Als gevolg van de ontwikkeling van winstgevende projecten … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: