College legt uitvoeringsplan afval scheiden voor aan raad

College legt uitvoeringsplan afval scheiden voor aan raad


Geplaatst op: 13 juli 2017

Inwoners in de gemeente De Ronde Venen scheiden met 61% al behoorlijk goed hun afval. Maar dat kan beter. De ambitie van de raad is om in 2020 het huishoudelijk afval voor 75% gescheiden in te zamelen. Dit vraagt om speciale maatregelen voor alle huishoudens: zowel laagbouw als hoogbouw. De combinatie van maatregelen die het college voorstelt, leveren 11% meer gescheiden afval op. En het is nog goedkoper ook. Het voorstel van het college staat naar verwachting in september op de agenda van de raad. 

Met het scheiden van papier, groente-, fruit- en tuinafval (gft) en plastic, metaal en drankenkartons (pmd) valt de meeste winst te halen. Het college stelt daarom onder meer voor bij laagbouw de inzamelfrequentie van het restafval te verlagen. Dit stimuleert inwoners hun papier, gft en pmd nog beter te scheiden. Bij hoogbouw is het voorstel de bestaande cocons voor restafval om te bouwen tot cocons voor oud papier en verzamelcontainers voor groente en fruit te plaatsen bij hoogbouwlocaties die dit soort voorzieningen nog niet hebben. 

Het voorstel in lijn met inbreng inwoners

In 2016 is het inwonerpanel van de gemeente De Ronde Venen gevraagd naar hun voorkeur voor maatregelen voor verbetering van afvalscheiding. De hoge respons maakt dat het onderzoek representatief is voor de inwoners van de gemeente. Meer dan de helft van de respondenten (58%) denkt nog vaker en vollediger afval te kunnen scheiden. Van de vier genoemde maatregelen hebben ‘communicatie’ en  ‘een lagere ophaalfrequentie’ de voorkeur ten opzichte van ‘omgekeerd inzamelen’ en ‘afvalcontainers op naam’.

Tijdens de  inwoneravond over het scheiden van afval van 28 maart 2017 heeft een groep van ongeveer twintig mensen actief meegedacht over de mogelijkheden van afvalscheiding en de belemmeringen waar zij nu tegenaan lopen. Veel tips en suggesties voor gemeente en inwoners kwamen daar uit voort. En er werd expliciet aandacht gevraagd voor de verbeterde inzameling bij hoogbouw. 

De voorgestelde maatregelen zijn het meest effectief

Uit onderzoek blijkt omgekeerd inzamelen (je restafval wegbrengen naar een (ondergrondse) container) 6% extra afvalscheiding oplevert. De kosten per huishouden stijgen dan echter met bijna € 21. Als de raad besluit het restafval bij laagbouw een keer in de vier weken in te zamelen in plaats van een keer in de twee weken, levert dit juist geld op. De extra faciliteiten die het college voorstelt voor hoogbouw kosten geld. Maar al met al komt de gemeente met deze maatregelen - uiteraard mét inzet van inwoners - in 2020 tot bijna 75% afvalscheiding tegen lagere kosten.

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College legt uitvoeringsplan afval scheiden voor aan raad

Inwoners in de gemeente De Ronde Venen scheiden met 61% al behoorlijk goed hun afval. Maar dat kan beter. De ambitie van de raad is om in 2020 het huishoudelijk afval voor 75% gescheiden in te zamelen. Dit vraagt om speciale maatregelen voor alle huishoudens: zowel laagbouw als hoogbouw. De … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: