Efficiëntere afvalwaterketen door samenwerking gemeenten en waterschap


Geplaatst op: 20 december 2011

Klimaatverandering zorgt voor extremere buien, waardoor rioleringen en zuiveringsinstallaties overbelast kunnen raken. Innovatieve technieken maken het mogelijk naast energie ook steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terug te winnen. En veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties verouderen, waardoor de komende jaren grootschalige investeringen noodzakelijk zijn. Overheden worden daardoor uitgedaagd die watercyclus effectiever te beheersen als het gaat om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Met als resultaat het voorkomen van wateroverlast, zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft en een beperkte tariefsontwikkeling.

Vijftien gemeenten uit de regio's Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek gaan daarom vanaf 2012 met elkaar en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samenwerken aan inzamelen, transport en zuiveren van afvalwater. Op 12 december hebben de gemeenten en het waterschap een intentieverklaring ondertekend om hun afspraken te bevestigen.

Afstemming
De taken en bevoegdheden in de afvalwaterketen zijn in Nederland verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De samenwerking die nu ontstaat is bedoeld om die activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen om daarmee de kosten te beperken. In de Amstel-, Gooi- en Vechtregio gaan de gemeenten en het waterschap dit doen door in 2012 een aantal concrete projecten aan te pakken. Tegelijk wordt bekeken hoe ze al hun taken rond afvalwater, hemelwater en grondwater in de toekomst het beste kunnen organiseren.

De projecten waarmee de samenwerking start leveren meteen goede voorbeelden op van de uitdagingen die er bestaan. Eén ervan is het starten met een gezamenlijke neerslagmeting, om te bekijken wat de gevolgen van extreme neerslag zijn voor de rioolstelsels, bergbassins, overstorten en zuiveringsinstallaties in de hele regio. Ook wordt meteen begonnen aan het opstellen van een gezamenlijk calamiteitenplan, waardoor effectiever kan worden opgetreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen of extreme weersomstandigheden.
Plan is in 2012 de samenwerking verder te formaliseren door de intentieverklaring om te zetten in een samenwerkingsovereenkomst.

De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Bussum, De Ronde Venen, Diemen, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Efficiëntere afvalwaterketen door samenwerking gemeenten en waterschap

Klimaatverandering zorgt voor extremere buien, waardoor rioleringen en zuiveringsinstallaties overbelast kunnen raken. Innovatieve technieken maken het mogelijk naast energie ook steeds meer waardevolle stoffen uit afvalwater terug te winnen. En veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties verouderen, waardoor de komende jaren grootschalige investeringen noodzakelijk zijn. Overheden worden daardoor uitgedaagd die watercyclus effectiever … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: